Het KennisCentrum VTH

Het KennisCentrum VTH is de specialist op het gebied van de KwaliteitsCriteria 2.1 in het domein Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht.

Het KennisCentrum VTH is er voor iedereen die kennis zoekt op het gebied van de KwaliteitsCriteria met een focus op de zelfstandige VTH professional en de onafhankelijke VTH adviesbureau’s en intermediairs. Voor elk van deze doelgroepen hebben wij unieke diensten ontwikkeld.

Het KennisCentrum VTH is zeer innovatief en loopt in Nederland voorop bij het ontwikkelen van diensten ter ondersteuning van de VTH praktijk!

Kwaliteitscriteria

De VTH Overheid

VTH Bureau

VTH Professional

 • EVP trajecten
 • Audit KwaliteitsCriteria
 • Werkervaringstoets HBO
 • Vervolgmetingen
 • Management monitoring Tool
 • Permanente Educatie
 • QuickScan ProcesCriteria
 • Expertiseontwikkeling bureau
 • Management Monitoring Tool
 • Nul-meting
 • Ontwikkeling medewerkers
 • Kwaliteitsverbetering
 • Persoonlijke audit
 • Carriere ontwikkeling
 • Aantonen kennis
 • Certificaten
 • Werkervaringstoets